Registrované týmy

ZAREGISTROVANÉ TÝMY DO SOUTĚŽE
Číslo Kapitán Škola Fakulta Ročník
1 Matěj Kasal Univerzita Obrany HK FVoZ 5.
2 Juraj Hajník Masarykova univerzita Brno LF 4.
3 Roman Štícha Univerzita Karlova Praha 2. LF 4.
4 Tereza Hanketová Masarykova univerzita Brno LF 4.
5 Jakub Hrabčák Univerzita Obrany HK FVoZ 5.
6 Vilma Kašparová Univerzita Karlova Praha 1. LF 4.
7 Pavla Stodolová Univerzita Karlova LF HK 5.
8 Michal Stodola Univerzita Karlova LF HK 6.
9 Peter Kuriščák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika LF Košice 6.
10 Martin Vojtíšek Univerzita Karlova LF HK 5.
11 Martin Gajdoš Univerzita Karlova Praha 3. LF 5.
12 Mária Sadloňová Masarykova univerzita Brno LF 5.
13 Peter Pajor Masarykova univerzita Brno LF 5.
14 Marko Petržalka Univerzita Karlova Praha 2. LF 5.
15 Tomáš Zajíc Univerzita Karlova LF Plzeň 4.
NÁHRADNÍCI
Číslo Kapitán Škola Fakulta Ročník
1 Vít Křiklán Univerzita Karlova LF Plzeň 6.
2 Jan Přáda Univerzita Karlova Praha 1. LF 6.
3 Robert Nagypál Univerzita Karlova Praha 3. LF 6.
4 Barbora Honesová Univerzita Karlova Praha 2. LF 4.
5 Lenka Hejretová Univerzita Karlova LF Plzeň 4.