Jihočeská sestřička 2023

Osmý ročník soutěžního klání Jihočeská sestřička zavítá opět do svých rodných Prachatic. První ročník se konal v roce 2015 právě zde a dále soutěž putovala napříč Jihočeskými nemocnicemi (tj. Český Krumlov, Písek, Strakonice, Tábor, České Budějovice a Jindřichův Hradec).

Soutěž zábavnou formou prověří znalosti a dovednosti týmů složených ze studentů třetích ročníků VOŠ a VŠ, oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář, dále ze studentů čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, oboru praktická sestra.

Zdravotníci Nemocnice Prachatice, a.s. připravili pro soutěžící řadu podnětných odborných, ale zábavných disciplín, jejichž program bude upřesněn.

Budoucí sestřičky se tak mohou blíže seznámit s prostředím moderní nemocnice rodinného typu a vyzkoušet si, zda by se jim práce v takovém zařízení líbila. Vedení nemocnice si zase může vytipovat budoucí potenciální personál, kterému by rádo nabídlo stabilní a perspektivní zaměstnání. Neméně významným aspektem celé akce bude i možnost navázání sociálních kontaktů s týmem Nemocnice Prachatice, a.s.

Vrcholem soutěžního dne bude společenský večer s vyhlášením výsledků v Hotelu Park v Prachaticích, jímž bude slovem i hudbou tradičně provázet moderátor rádia Kiss Roman Anděl.

Soutěž zahájí 21. 10. 2023 předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.