Jihočeská sestřička 2023

Osmý ročník soutěžního klání Jihočeská sestřička zavítá opět do svých rodných Prachatic. První ročník se konal v roce 2015 právě zde a dále soutěž putovala napříč Jihočeskými nemocnicemi (tj. Český Krumlov, Písek, Strakonice, Tábor, České Budějovice a Jindřichův Hradec).

Soutěž zábavnou formou prověří znalosti a dovednosti týmů složených ze studentů třetích ročníků VOŠ a VŠ, oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář, dále ze studentů čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, oboru praktická sestra.

Zdravotníci Nemocnice Prachatice, a.s. připravili pro soutěžící řadu podnětných odborných, ale zábavných disciplín, jejichž program bude upřesněn.

Budoucí sestřičky se tak mohou blíže seznámit s prostředím moderní nemocnice rodinného typu a vyzkoušet si, zda by se jim práce v takovém zařízení líbila. Vedení nemocnice si zase může vytipovat budoucí potenciální personál, kterému by rádo nabídlo stabilní a perspektivní zaměstnání. Neméně významným aspektem celé akce bude i možnost navázání sociálních kontaktů s týmem Nemocnice Prachatice, a.s.

Vrcholem soutěžního dne bude společenský večer s vyhlášením výsledků v Hotelu Park v Prachaticích, jímž bude slovem i hudbou tradičně provázet moderátor rádia Kiss Roman Anděl.

Soutěž zahájí 21. 10. 2023 předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

v Prachaticích 21. října 2023

Titul Jihočeská sestřička 2023 vyhrály týmy z Jihočeské univerzity
a Střední zdravotnické školy Písek

Budoucí zdravotní sestry soutěžily o titul Jihočeská sestřička 2023. Osmý ročník soutěže organizovala Nemocnice Prachatice, a.s., v sobotu 21. října v areálu nemocnice. Ocenění si soutěžní týmy převzaly na slavnostní vyhlášení v hotelu Park. O titul Jihočeská sestřička 2023 bojovalo 5 týmů v kategorii vysokých a vyšších odborných škol a 12 týmů středoškoláků. Soutěž je určená studentům třetích ročníků VOŠ a VŠ, oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář a studentům čtvrtých ročníků středních zdravotnicích škol, oboru praktická sestra.

První soutěžní kategorii, která je určená studentům třetích ročníků VOŠ a VŠ, vyhrál tým ze zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity ve složení Adéla Plačková, Kristýna Dvořáková a Roman Klabouch pod vedením kapitána Radka Rothschelda. „Jeli jsme na soutěž s tím, že to může dopadnout všelijak, ale že bychom chtěli vyhrát. A ono to vyšlo. Celý den jsme si moc užili. Disciplíny byly skvěle připravené, zábavné, figuranti opravdu přesvědčiví,“ shodovali se členové vítězného týmu, které na jaře příštího roku čeká ukončení studia a většina z nich chce nastoupit do zdravotnictví a studovat dálkově ještě magisterské studium. Tento tým se stal také absolutním vítězem letošního ročníku soutěže Jihočeská sestřička. Čtyřčlenné týmy složené ze studentů Jihočeské univerzity obsadily i druhé a třetí místo.

Druhá kategorie je určena studentům čtvrtých ročníků středních zdravotnicích škol a vyšších odborných škol zdravotnických, obor praktická sestra. V té zvítězil tým ze Střední zdravotnické školy v Písku. Tým vedl kapitán Matyáš Kačírek a členkami byly Tereza Nosková, Eliška Schánilcová a Valentýna Lukšajderová. „Byl to skvělý den. Soutěžní úkoly byly zábavné. Ověřili jsme si, že dokážeme pracovat v týmu. Naše vítězství patří také našim vyučujícím, kteří nás bezvadně připravili.,“ radovali se vítězové středoškolské kategorie, kteří budou na jaře maturovat. Kapitán týmu by se chtěl pustit do studia medicíny a také členky týmu chtějí dál studovat zdravotnické obory. Druhou příčku obsadil tým, který soutěžil pod číslem 12 a jeho členové studují Střední zdravotnickou školu Jindřichův Hradec. Bronzové medaile v kategorii středoškoláků získal tým s číslem 6 ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice.

 V soutěži byli letos zastoupeni studenti a studentky ze všech středních, vyšších odborných a vysokých škol se zdravotnickými obory, které na jihu Čech působí, včetně detašovaných pracovišť v Prachaticích a Strakonicích. „Vnímáme profesi zdravotních sester jako velmi důležitou a záslužnou, proto jsme ji touto soutěží chtěli více zviditelnit a poděkovat těm, kteří se pro ni rozhodli. Chceme soutěží také podpořit spolupráci mezi jihočeskými nemocnicemi a zdravotnickými školami v našem kraji. Výhody má soutěž jak pro studenty, tak pro nemocnice. Konkrétní zdravotnické zařízení se touto formou studentům a studentkám představí jako jejich potenciální zaměstnavatel. Oni si na oplátku prohlédnou konkrétní moderní nemocnici, ve které by po dokončení studia mohli pracovat,“ uvedl zakladatel projektu, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Názvy 17 soutěžních disciplín byly inspirovány písněmi, a tak studenti plnili úkoly „Sanitka“, „Drákula“, „Mravenčí ukolébavka“, „Být stále mlád“ nebo „Medvídek“. Za tajemnými názvy se skrývaly úkoly, které prověřily teoretické znalosti i praktické dovednosti soutěžících. Měli tak v soutěži ukázat, jak si poradí například s odběrem krve, ošetřením novorozence, úpravou lůžka, podáváním krevních derivátů nebo třeba cévkováním. „Soutěžící byli šikovní a do praxe přijdou velmi dobře připravení. Všechny disciplíny zvládli. Mile nás překvapilo, jak dobře většina z nich zvládá komunikaci s pacientem. Nebojí se být aktivní, navázat s ním rozhovor, získat si jeho důvěru. To je pro zdárný průběh vyšetření a léčby velmi důležité,“ chválila letošní soutěžící hlavní sestra Nemocnice Prachatice Bc. Ivana Čížková.

Nemocnice Prachatice, a.s., soutěž organizovala ve spolupráci s Jihočeskými nemocnicemi, a.s., a Jihočeským krajem. Konala se v sobotu 21. října pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR a hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na společenském večeru v prachatickém hotelu Park.

Jihočeská sestřička se koná od roku 2015. Za tu dobu se v organizaci vystřídaly nemocnice v Prachaticích, Českém Krumlově, Písku, Strakonicích, Táboře, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. Letošním prachatickým ročníkem se vrátila do místa svého vzniku a odstartovala tak druhé kolo putování po jihočeských nemocnících. Poděkování patří všem partnerům soutěže, bez kterých by to nešlo.