14. listopadu 2015

Soutěž „MEDIK ROKU“ si pokládá za cíl, založit novou tradici soutěže medicínských vědomostí, zručností a fyzických dovedností, jehož 1. ročník právě připravujeme.

Termín konání je 11. – 12. dubna 2015 v  Nemocnici Prachatice, a.s.  (další ročníky budou rotovati v ostatních jihočeských nemocnicích.
Pozvánka ve formě videoklipu

Záměrem je:

  • Podpořit studenty medicíny v jejich studiu, za jejich znalosti a dovednosti je odměnit a poskytnout odbornou i finanční podporu k jejich dalšímu odbornému rozvoji.
  • Zlepšit povědomí mediků 4., 5., 6. ročníků lékařských fakult v České republice a Slovenské republice o nemocnicích Jihočeského kraje i o aktivitách partnerů projektu Medik roku.
  • Snížit odchody mladých lékařů do zahraničí a ukázat jim, že i menší, okresní či krajské nemocnice mohou nabídnout zajímavé pracovní prostředí, kvalitní zázemí a moderní technologie, profesní růst a kvalitu pro pacienty.
  • Umožnit studentům vyzkoušet si svoje znalosti i zručnost v práci s moderními přístroji (ultrazvuk, CT, videokolonoskop, počítačem řízený resuscitační model, atd.) pod dohledem našich lékařů, kteří se s nimi rádi podělí o svoje zkušenosti.

Soutěž „MEDIK ROKU“ organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou organizací HealthCare Institute, o.p.s.

Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivana Stráská.