Pro média

Nejlepší tým jihočeských sestřiček je ze Zdravotně sociální fakulty JČU

Nejlepší zdravotní sestry studují ve Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ukázaly to výsledky nové zdravotnické soutěže s názvem Jihočeská sestřička 2015, která se konala o tomto víkendu v prostorách prachatické nemocnice. Své odborné vědomosti, zručnost a fyzické dovednosti tu změřilo šedesát budoucích zdravotních sester ze škol v Jihočeském kraji.

Budoucí sestřičky závodily ve dvanácti disciplínách, například v poskytování první pomoci, resuscitaci, odběru biologického materiálu, převazech, polohování pacienta, bandážování, měření tlaku a EKG, úpravě lůžka na čas, vzdělávání pacienta či ve správném předávání informací mezi sestrami v rámci jedné směny.

„Na prvním místě se umístil a titul Jihočeská sestřička 2015 získal tým Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení Simona Berková, Dominika Kirjejevová, Miroslav Bísek a Eva Zimová. Na 2. místě skončil tým Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště z Českého Krumlova pod vedením kapitána Martina Maurera. Na třetím místě byl současně tým Bílé vločky z Českých Budějovic s kapitánkou Lucií Zetkovou a tým Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity s kapitánkou Denisou Smetanovou,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a. s., a  člen představenstva Jihočeské nemocnice, a. s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Doplnil, že ceny od sponzorů získali všichni soutěžící. Večerní slavnostní vyhlášení výsledku doprovázela profesionální módní přehlídka i hudební vystoupení.

Soutěž Jihočeská sestřička, kterou organizují Jihočeské nemocnice, a. s., ve spolupráci s Jihočeským krajem a Nemocnicí Prachatice, a. s., navazuje na úspěšnou akci Medik roku pouze s tím rozdílem, že se tentokrát zaměřuje na zdravotní sestry, a to pouze z jižních Čech. Soutěže se tak zúčastnily studentky středních zdravotních škol, vyšších odborných zdravotních škol a bakalářky Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity. „Touto akcí jim chceme poděkovat za to, že si vybraly jako svoji budoucí profesi práci zdravotní sestry. Chtěli jsme je podpořit ve studiu a uspořádat pro ně odborně-zábavnou soutěž se společenským i sportovním programem. Současně jsme chtěli prezentovat jihočeské nemocnice jako zajímavého budoucího zaměstnavatele a zároveň nabídnout prostor pro setkání vedení škol a nemocnic za účelem zlepšení vzájemné spolupráce,“ řekl Michal Čarvaš.

„Naší snahou je podpořit a získávat sestry do zdravotnických zařízení, což vzhledem k délce jejich studia a zájmu o práci ve zdravotnictví po ukončení vzdělávání není mnohdy jednoduché,“ doplnila první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. „Byl jsem příjemně překvapen zájmem o akci ze strany budoucích sestřiček, ale i jejich znalostmi. Věřím, že soutěž napomůže dalšímu rozvoji spolupráce škol a nemocnic,“ doplnil jihočeský hejtman Jiří Zimola při slavnostním vyhlášení výsledků a předání pohárů nejlepším.

Předpokládá se, že akce, která se připravovala během pěti uplynulých měsíců, se v následujících letech střídavě uskuteční v dalších nemocnicích na jihu Čech. „Chtěli jsme ukázat studentkám, jejich pedagogům i veřejnosti, že i menší nemocnice může nabídnout zajímavé pracovní uplatnění v příjemném prostředí, kvalitní zázemí pro personál, moderní lékařské technologie i kvalitu pro pacienty. Práce sester si velice vážíme. Chtěli jsme, aby si soutěžící mohli vyzkoušet práci přímo v nemocnici pod dohledem našich sester, které se s nimi rády podělí o svoje zkušenosti,“ dodal Michal Čarvaš.

BUDOUCÍ SESTŘIČKY Z JIŽNÍCH ČECH SE SJEDOU NA PODZIM DO PRACHATIC
Stejně tak, jak proběhl na jaře první ročník soutěže budoucích lékařů „Medik roku“, připravuje vedení nemocnice podobnou zábavnou soutěž pro střední zdravotnický personál – studentky/studenty 4. ročníků středních zdravotnických škol a 1. ročníků VOŠ zdravotnických. Akce s názvem „JIHOČESKÁ SESTŘIČKA“ by měla proběhnout v sobotu 14. 11. v prachatické nemocnici. Naplánováno je 12 disciplín, kterých by se mělo zúčastnit cca 16 týmů po 4 soutěžících studentech, tj. dohromady 64 soutěžících. Soutěžní den by měl kopírovat „medika“, tj. ráno v Albatrosu zahájení, poté převoz do nemocnice a absolvování soutěžních disciplín. Slavnostní společenský večer s vyhlášením výsledků a zábavným doprovodným programem by se měl uskutečnit v sále Národního domu v Prachaticích. Disciplíny jsou sestaveny tak, aby byly vhodné pro studenty 4. ročníků SZŠ i 1. ročníků pokračujícího studia, ale zároveň, aby byly pojaté zábavnou formou. Cílem celé akce je připravit zajímavou soutěž pro budoucí sestřičky, věnovat jim náš čas, ukázat nemocnici z jiné perspektivy, ukázat jim práci v nemocnici z jiného pohledu, pomoci jim v dalším vzdělávání, ale především je pobavit. To znamená, zábavnou formou jim umožnit vyzkoušet své znalosti i zručnost při provádění ošetřovatelských výkonů, přípravě pomůcek a nástrojů pro lékaře, vyzkoušet si práci s moderními přístroji (EKG, počítačem řízený resuscitační model atd.) pod dohledem našich zkušených sester, které se s nimi rády podělí o své zkušenosti. V neposlední řadě jim ukázat, že jihočeské nemocnice jako jejich potencionální budoucí zaměstnavatel, mají o ně zájem, váží si jejich práce a že mají zájem o prohloubení spolupráce se zdravotnickými školami. Soutěž by měla stejně jako „Medik roku“ postupně kolovat po všech jihočeských nemocnicích. Více informací na webu soutěže: www.jihoceskasestricka.cz.