Pro studenty

Veškeré důležité informace pro rok 2022 budou průběžně doplňovány.

Složení týmů:

  • I. kategorie – VOŠ, VŠ
     • 3 týmy Zdravotně-sociální fakulta JCU v Českých Budějovicích
     • 2 týmy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice
  • II. kategorie – SZŠ
     • 2 týmy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice
     • 2 týmy Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov
     • 2 týmy Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec
     • 1 tým Střední zdravotnická škola Strakonice
     • 2 týmy Střední zdravotnická škola Písek
     • 1 tým Střední zdravotnická škola Prachatice
     • 2 týmy Střední zdravotnická škola Tábor

Soutěžní disciplíny:

Číslo disciplíny

Název disciplíny

Pavilon+místnost

1. Nutriční zastavení C čekárna gastro ambulance I. – přízemí
2. Farmakologie, šok C čekárna gastro ambulance II. – přízemí
3. Sterilní stolek, zásady sterility D urologická ambulance I. – přízemí
4. Specifika u TEP D urologická ambulance II. – přízemí
5. Druhy ran + hojení ran D urologická ambulance III. – přízemí
6. KPR, zásady podávání O2 D oční ambulance – přízemí
7. Porodnictví, doby porodní, ošetření nov D čekárna oční ambulance – přízemí
8. Krevní deriváty, zásady podávání D chodba před interním oddělením – 3. patro
9. EKG D lůžková část interna D – 3. patro
10. Odběry, druhy, přiřazení zkumavek D lůžková část – interna D – 3. patro
11. Úprava lůžka na čas D lůžková část – interna D – 3. patro
12. CMP, polohování, ošetřovatelská péče D lůžková část – interna D – 3. patro
13. Klyzma D lůžková část – interna D – 3. patro
14. RTG, MRI, CT – specifika D vyšetřovna I. – interna D – 3. patro
15. Podávání infúzí, i. v. vstupy D vyšetřovna II. – interna D – 3. patro
16. Cévkování, zásady, postup D zasedací místnost – 5. patro
17. HAI – hygiena rukou D zasedací místnost – 5. patro

Průvodce soutěží 2022

Těšíme se na Vás a přejeme všem soutěžícím mnoho úspěchů!!!