Jihočeská sestřička 2021

V roce 2020 jsme museli soutěž v souvislosti s epidemiologickými covid opatřeními zrušit. Nyní, po roce, věříme, že se situace nebude opakovat a opět jsme začali pracovat na přípravě soutěže.

Dovolujeme si pozvat studentky a studenty oboru všeobecná sestra, praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář na další ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička roku 2021“, který se uskuteční v sobotu 16. října v Nemocnici České Budějovice, a. s. Myšlenkou akce je, obdobně jako v předchozím ročníku, představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi „práci sesterskou“ konkrétní lůžkové zdravotnické zařízení a v něm modelaci skutečných situací v reálném prostředí, prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů bude navazující společenský večer s vyhlášením výsledků, předáním drobných odměn a navazujícím zábavným programem, kam srdečně zveme jak studentky a studenty, tak i další doprovod soutěžících. Tento kulturní večer se uskuteční v Clarion Congress Hotel České Budějovice.

Smyslem celé akce je prezentace nemocnic Jihočeského kraje jako případného zaměstnavatele vašich stávajících i budoucích absolventů.

Soutěž „Jihočeská sestřička roku 2021“ je akce zaměřená na odborné znalosti studentek a studentů, jejich zručnost a dovednost. Soutěž je určena patnácti týmům složených z budoucích všeobecných sester, porodních asistentek, zdravotnických záchranářů a praktických sester. Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií. Do první kategorie se mohou přihlásit studenti 3. ročníku VOŠ a VŠ, obor všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář. Druhá kategorie bude zastoupena studenty čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ  obor praktická sestra.

Týmy budou složeny ze čtyř členů. Každá škola může přihlásit maximálně dva týmy.